wtorek, 22 maja 2012

Wszystko o płytkach cd.

SPOSOBY UKŁADANIA PŁYTEK:


1. "Na klej"- metoda tradycyjna polegająca na układaniu płytek na zaprawie klejowej dostosowanej do miejsca   układania (wewnątrz  lub na zewnątrz budynku ) , rodzaju podłoża ( podłoże twarde lub elastyczne ) , obciążenia powierzchni ( dom czy hala produkcyjna ).

2.Metoda wibracyjna - metoda stosowana przy przemysłowym układaniu płytek na dużych powierzchniach.Tą metodą  układane są  płytki o grubości pow.12 mm i rozmiarach  od 15x15 cm do 30x30 cm. Płytki są układane na zaprawie cementowej pokrytej warstwą szczepną a następnie wibrowane co daje gwarancję uzyskania równej powierzchni oraz dokładnego przylegania płytek do zaprawy w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości .

3.Mocowanie mechaniczne - stosowane jest na elewacjach budynków za pomocą kotew . Wyróżnia się dwie metody mocowania : z kotwami widocznymi i niewidocznymi. Na elewacje budynków stosuje się płytki o większych rozmiarach : od 30x60 do 60x120 cm.

DOBÓR KLEJU W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA
 
ZastosowanieAtlasBotamentHenkelMapeiMiraSopro
Podłoże twarde
wewnątrz budynku
Atlas zaprawa Atlas InterBotact M18 Botact M19Ceresit CM11Mapeklej Kerabond3000 StabdardfixFBK 372
Podłoże twarde
wewnątrz budynku (duże płytki)
Atlas CAL NBotact M29Ceresit CM19Adesilex P4 Planobond3150 PlanfixVF 413
Podłoże elastyczne ogrzewanie podłogoweAtlas PlusBotact M22 BotactM21PCeresit CM17Keraflex3150 Planfix400 No.1
Podłoże betonowe na zewnątrz budynkuAtlas PlusBotact M22Ceresit CM17Keraflex3130 SuperfixFKM 444
Płytki gresoweZaprawa do płytek gresowychBotact M21CeresitCM117Adesilex P93100 Unifix400 No.1
Płytki gresowe
podłoże chemoodporne
xxxBotact M29Ceresit CU22Kerapoxy Kerapoxy P3640 UnipoxDBE 500
Płytki basenowexxxBotact M29 Botact M27Ceresit CU22Granirapid3640 UnipoxDBE 500
Zakłady przemysłu spożywczegoxxxBotact M29 BotonSK100Ceresit CU22Keralastic3640 UnipoxDBE 500
Kleje szybkowiążąceAtlas MonterBotact M24 Botact M25Ceresit CM14Keraquick3200 Rapidfix404 No.1


DOBÓR FUGI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PŁYTEK I ZASTOSOWANIA


ZastosowanieAtlasBotamentHenkelMapeiMiraSopro
Płytki małe
wewnątrz budynku
Zaprawa Atlas wąskaBotact M 32 wąskaCE 33 SuperKeracolor FFMasticSopro MFs
Płytki duże    wewnątrz budynkuZaprawa Atlas szerokaBotact M31 szerokaCE 35 SuperKeracolor GGSupercolourSporo MFs+b
Podłoże elastyczne ogrzewanie podłogoweZaprawa Atlas szerokaBotact M30 elastycznaCE37 ElastycznaKeracolor + FugolasticSupercolour 4300 flexSopro Saphir 15
Płytki na zewnątrz budynkuZaprawa Atlas szerokaBotact M30CE40 Elastyczna wodoodp.Keracolor GG + FugolasticSupercolour 4300 flexSopro Saphir FLF 5 ,15 , TF
Płytki gresoweZaprawa Atlas szerokaBotact M30CE37 ElastycznaKerakolor GGSupercolourSopro Saphir FLF 5 ,15 , TF
Płytki gresowe
podłoże chemoodporne
xxxBotonCF100CE48 Chemoodp.Kerapoxy KerapoxySP3640 Unipox 3650 UnipoxSopro FEP505
Płytki basenowexxxBotactM38 BotonCF200CE44 Wodoszcz. Chemoodp.Kerapoxy3640 Unipox 3650 UnipoxSopro TF Sopro FEP
Zakłady przemysłu spożywczegoxxxBotonTF150CE44 Wodoszcz. Chemoodp.Kerapoxy3650 UnipoxSopro FLF Sopro FEP506
Fugi szybkowiążącexxxBotact M31sCE 42UltracolorRustic PlanSporo FLF

piątek, 18 maja 2012

Wszystko o płytkach

DOBÓR PŁYTEK W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU POMIESZCZEŃ


Płytki podłogowe należy dobrać pod względem własności technicznych i cech odpowiednich do przewidywanych oddziaływań mechanicznych, którymi płytki poddane będą w konkretnym pomieszczeniu. W przypadku płytek podłogowych szkliwionych należy szczególną uwagę zwrócić na klasę ścieralności, która wskazuje zakres ich stosowania.

Kuchnia - ściany w kuchni są mało obciążone mechanicznie, ale pozostają wysokie obciążenia chemiczne, związane zarówno ze środkami spożywczymi, jak i detergentami. Ważne jest zatem, aby przede wszystkim wybrać płytki o wysokich właściwościach chemicznych. Natomiast posadzka w kuchni jest już dużo bardziej narażona na obciążenia mechaniczne, tu przebywa się i chodzi najwięcej, zwłaszcza w określonych strefach np. w strefie gotowania, zmywania, lodówki. Posadzka w kuchni jest również bardziej narażona na zabrudzenia i upadki ciężkich przedmiotów.

Ważne jest więc, aby na posadzki kuchenne wybierać płytki o wysokich właściwościach mechanicznych i odporności chemicznej, jak również posiadające właściwości antypoślizgowe.

Łazienka - posadzka i ściany łazienki nie są narażone na szczególne obciążenia, jednak stosowanie w łazience czynników chemicznych i plamiących (środki higieny osobistej, perfumy, inne kosmetyki) powoduje, że płytki tam zastosowane muszą stwarzać możliwość dokładnego oczyszczenia i odkażenia przy użyciu detergentów posiadających pewną aktywność chemiczną. Dlatego należy ukierunkować wybór na płytki o wysokich własnościach chemicznych w szczególności odpornych na środki domowego użytku). W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego, należy pamiętać by, zanim zostanie położona posadzka uruchomić ogrzewanie (min. 24h przed terminem rozpoczęcia prac). Wylewki pod ogrzewanie podłogowe koniecznie musi zostać zagruntowane emulsją gruntującą. Ponowne uruchomienie ogrzewania powinno nastąpić 28 dni po wykonaniu okładziny z płytek.

Niektóre z kolekcji łazienkowych to: Opoczno Lazio, Opoczno Linero, Opoczno Naturale, Opoczno Aleksandria, Opoczno Zebrano, Opoczno Aspazja, Opoczno Inwencja, Paradyż Amiche, Paradyż Apasionate, Paradyż Blush, Paradyż Cydonia, Paradyż Secret, Polcolorit Atena, Polcolorit Sorento, Polcolorit Onice, Polcolorit Texas

Hole / Korytarze - ze względu na wzmożony ruch i znacznie wyższe warunki ścierania należy ukierunkować wybór na płytki o większej odporności na ścieranie.

Tutaj dobrze sprawdzą się: Opoczno Spazio, Opoczno Toledo, Polcolorit Iris, Polcolorit Pave

Zakłady przemysłowe - na podłogach występują przeważnie duże obciążenia, często wymaga się również podwyższonej odporności chemicznej. Duże znaczenie ma sprawa bezpieczeństwa, ze względu na częstą obecność płynów, smarów itp. W zakładach, w których wytwarzane są produkty spożywcze, farmaceutyki, kosmetyki muszą być spełnione szczególne wymagania dotyczące czystości i higieny. Tu płytkami ceramicznymi powinny być właściwie wyłożone zarówno podłogi jak i ściany. Dlatego konieczne jest stosowanie w tym przypadku płytek o najwyższych parametrach technicznych i użytkowych np. gresów technicznych, o większej grubości, np. 12mm.

Elewacje / Tarasy - w tym przypadku należy wybierać płytki o zdeklarowanej i poświadczonej certyfikatem mrozoodporności. Muszą to być płytki o małej nasiąkliwości, polecamy gres porcelanowy szkliwiony lub nie szkliwiony, gdyż charakteryzuje się on najwyższymi parametrami technicznymi.

Należy pamiętać, że przygotowane podłoże musi być mocne, równe i dokładnie oczyszczone. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować emulsję gruntującą. Do montażu płytek używamy kleje mrozoodporne i fugi wodoszczelne, zachowując spadek. Przy dużych powierzchniach należy przewidzieć dylatację maksymalnie co dwa i pół metra. Celem uniknięcia podciekania wody nie można pozostawiać pustek pod płytkami oraz nierówności w wykonaniu fug.

Kilka z kolekcji przeznaczonych na tarasy lub elewacje to: Klinkier Simple, Klinkier Shadow, Klinkier Solar, Gres Porcellanato, Klinkier Natural, Klinkier Sophistic, Cerrad Country, Cerrad Kalahari, Cerrad USA

Obiekty użyteczności publicznej - w tych obiektach płytki narażone są na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne. Należy w nich kłaść płytki o najwyższych klasach ścieralności, mające wysoką odporność chemiczną.

PARAMETRY PŁYTEK


PEI - miara odporności płytek szkliwionych na ścieranie powierzchniowe. Im wartość PEI/liczba obrotów jest większa, tym płytka posiada wyższą klasę ścieralności.

Antypoślizgowość - parametr ważny, zwłaszcza w przypadku pomieszczeń narażonych na działanie wody i wilgoci. Określa się go na podstawie krytycznego kąta poślizgu. Na oznaczenie właściwości antypoślizgowych używa się symboli R9-R13 (im współczynnik wyższy tym płytka mniej śliska). Niektóre płytki nie posiadają parametru antypoślizgowości.

Mrozoodporność - produkty oznaczone jako mrozoodporne przeznaczone są do stosowania jako okładziny zewnętrzne, narażone na kontakt z wodą i działanie niskiej i zmiennej temperatury.

ETAPY


Sprawdzenie odcienia i kalibru - przed zamontowaniem płytek, należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii, sprawdzając ich jakość, odcień i kaliber, aby upewnić się, że nie nastąpiła pomyłka w trakcie wydawania towaru. W tym celu należy porównać płytki z różnych kartonów oraz sprawdzić czy oznaczenie kalibru i odcienia jest takie samo na wszystkich opakowaniach. Po ułożeniu płytek reklamacje odnoszące się do tych pozycji, nie będą uwzględniane.

Przygotowanie podłoża
- należy rozpocząć od jego dokładnego oczyszczenia. Konieczne jest sprawdzenie poziomu podłogi, jej nośności i wilgotności. Następnie należy zagruntować podłoże (płyn powinien wchłaniać się w podłoże ok. 12 godzin). Jeżeli na powierzchni, na której zamierzamy układać płytki występują nierówności możemy niwelować je za pomocą zaprawy samopoziomującej. Gdy nierówności są jednak bardzo odczuwalne i występują znaczące różnice poziomów, warto skuć całą nierówną podłogę.

Impregnacja
- impregnacja naszych płytek nie jest zalecana, są one produkowane w sposób, który umożliwia użytkowanie płytek bez dodatkowego zabezpieczenia. Decydując się na impregnację musimy pamiętać, że to impregnat przejmuje parametry płytki i to on jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany powierzchniowe związane z plamieniem. W przypadku impregnacji mogą wystąpić przebarwienia czy zmatowienie płytki, a w tym przypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Fugowanie
- fugowanie należy rozpocząć po czasie przewidzianym przez producenta zaprawy klejowej. Przed rozpoczęciem fugowania warto przeprowadzić próbę na ścinku płytki w szczególności dotyczy to płytek polerowanych (w celu sprawdzenia jak zachowuje się fuga z daną płytką). W przypadku płytek rektyfikowanych wystarczy zastosowanie fugi około 2mm. Natomiast dla płytki nierektyfikowanej zastosowana fuga powinna wynosić około 3-4mm (zależnie od wielkości płytek). Przygotowaną masę do fugowania należy nakładać za pomocą packi z gumą. Płytki fugujemy partiami na powierzchni nie większej niż 3-4 m². Na styku powierzchni poziomych i pionowych wykończenie powinno być zgodne z zasadami sztuki budowlanej (należy uwzględnić pracę poszczególnych powierzchni stosując odpowiednie wypełnienia). Zmywanie po spoinowaniu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta fugi. 

CDN.